Надзорни одбор

Име Презиме
1 Станоје Вујичић председник
2 Јосиф Шолар
3 Андрија Недељковић