ОБАВЕШТЕЊЕ ПЧЕЛАРИМА

Извршни Одбор нашег удружења је на својој седници донео одлуку да се
Изборна Скупштина одржи дана 17.02.2019. године у просторијама
Агроинститута са почетком у 10 часова са следећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Избор радног председништва – 3 члана
2. Избор верификационе-изборне комисије – 3 члана
3. Избор записничара и два оверивача записника
4. Извештај о раду Извршног одбора Удружења пчелара „Аврам
Максимовић“ за 2018. годину
5. Финансијски извештај за 2018. годину
6. Извештај Надзорног одбора
7. Извештај Суда части
8. Дискусија по извештајима
9. План рада за 2019. годину
10. Финансијски план за 2019. годину
11. Избори – Председника Удружења
– Четрнаест чланова Извршног Одбора
– Три члана Суда части
– Три члана Надзорног Одбора
12. Додела признања СПОС-а заслужним члановима
13. Разно

Након завршетка Скупштине, предавач СПОВ-а Саша
Татомиров, одржаће предавање о “Професионалном пчеларењу
на високе приносе”и г-дин Небојша Радојичић о Руском
пчелињем воску сертификованом од акредитоване лабораторије
Хемијског факултета у Београду.
Заједнички ручак, за све госте и пчеларе, који то желе,
одржава се у Дому ученика, после завршеног предавања и исти
се плаћа 350,00 дин. код Jосифа Шолара, до 14.02.2019. у наведену
цену је урачунат ручак и пиће.
Позивају се чланови да се одазову позиву и узму активно учешће на
истој.