О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се пчелари, да је Извршни Одбор Удружења донео одлуку да се просторије
Удружења отварају почев од Четвртка 11.10.2018. године, Четвртком од 18 часова и Недељом
од 10 часова.
Комисија за едукацију чланова је задужена да за сваки Четвртак одреди уводничара за дебатни
клуб, који се одржавају Само тим данима , док Недаља остаје као дан за слободна дружења,
размену мишљења пчелара и остала слободна дешавања.
Уводничаре за предавања Четвртком, комисија ће одређивати из редова већих и признатих
пчелара из свих Удруђења Округа и њихова имена се неће објављивати на сајту Удружења нити
достављати пчеларима , због могућих отказивања истих, што смо имали у пракси у претходном
периоду, већ ће пчелари , доласаком у просторије Удружења Четвртком, сазнати име
уводничара.
Чланарина Удружења се наплаћује од 01.11.2018.године и њен износ је исти као прошле године
а плаћа се благајнику Јосифу Шолару у просторијама Удружења.
ИЗВРШНИ ОДБОР