Суд части

Име Презиме
1 Петар Лојовић председник
2 Антал Шебек
3 Душан Загорац