ЧЛАНАРИНА

Чланарина се уплаћује на рачун Удружења број 325950060004593291 отворен код Војвођанске банке

  • За 2020.годину износи 1500,00 динара за Удружење
  • За СПОС са часописом износи 3300,00 динара а без часописа 2400,00 динара
  • За СПОВ износи 1000,00 динара