Raspodeljeni lekovi članovima udruženja

Pokrajinska Vlada je dodelilaGradu Somboru 917 pakovanja “Varatom”-a i 396 pakovanja “Forsatom”-a (po 30ml) lekova namenjenih pčelarima sa smernicama za raspodelu istih. Predstavnici grada Sombora su preuzeli lekove 26.03.2018. godine iz magazina Crvenog Krsta u Petrovaradinu, i zakazali sastanak sa predstavnicima društva – udruženja koja imaju sedište na teritoriji lokalne samouprave i upoznali ih sa smernicama […]

Continue reading