27. MEĐUNARODNI SAJAM PČALARSTVA SOMBOR 2019.

Sajam se održava u subotu 31. avgusta 2019. godine u Somboru u ulici Kralja Petra I.
(glavna ulica).
Pozivamo Vas da svojim prisustvom i prodajom svojih proizvoda, uzmete učešće na Sajmu.
Izlagači sami obezbeđuju tezge za prodaju i nameštaju ih na mestima predviđenim za prodaju
te vrste proizvoda u dogovoru sa organizatorom.

Kotizacija za učešće na Sajmu je 3.000,00 dinara po jednom štandu, i uplaćuje se na račun
Udruženja pčelara “Avram Maksimović” Sombor, broj: 325-9500600045932-91 otvoren kod
Vojvođanske banke A.D., do 19. avgusta 2019. godine. Svi učesnici koji do navedenog roka
uplate kotizaciju, njihovo ime i ime njihove firme biće odštampano u katalogu Sajma, koji Vam
se na dan Sajma uručuje besplatno. Molimo Vas da primerak uplatnice imate sa sobom na
Sajmu.

Vašu organizaciju možete reklamirati u katalogu Sajma, koji se štampa u boji u tiražu od 600
primeraka.
Reklamu je potrebno dostaviti na e-mail adresu: pusombor@hotmail.com ¸ poštom na
adresu Udruženja „ A. Maksimović “, Venac P. Bojovica br. 7 , 25000 Sombor ili dogovorno sa
kontakt osobom ukoliko se potvrđuje reklama identična kao u prošlogodišnjem katalogu ( ili
sa eventualnim manjim izmenama ).

Za svako vozilo koje treba da uđe na glavnu ulicu ( ulica održavanja sajma ) obavezno treba
dostaviti tačne podatke registracije i broj mobilnog telefona vozača radi dobijanja dozvole za
ulazak od strane za to nadležnih gradskih komunalnih organa.

Osobe za kontakt:
Radomir Malbaški, tel. 069-180-59-41
Čaba Sakač, tel. 064-185-1860

Do skorog viđenja u Somboru